Product

แม่เหล็กติดตู้เย็น
 • ilovesunshine.net

  แม่เหล็กติดตู้เย็นไดคัท ตัวมาสคอสของการไฟฟ้า EGAT แจ้งให้กับลูกค้าสงเสริมการใช้งานแบบ ประหยัดไฟ

 • ilovesunshine.net

  แม่เหล็กติดตู้เย็นไดคัท ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ป่วย มีแม่เหล็กติด ตู้เย็นมีเบอร์โทรฉุกเฉินให้ ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

 • ilovesunshine.net

  จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2557 เปิดฟาร์มให้นัก ท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสัมผัสความความ งามตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร...

 • ilovesunshine.net

  แม่เหล็กติดตู้เย็นไดคัท ตัวมาสคอสของการไฟฟ้า EGAT แจ้งให้กับลูกค้าสงเสริมการใช้งานแบบ ประหยัดไฟ

 • ilovesunshine.net

  แม่เหล็กติดตู้เย็นไดคัท ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ป่วย มีแม่เหล็กติด ตู้เย็นมีเบอร์โทรฉุกเฉินให้ ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

 • ilovesunshine.net

  จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2557 เปิดฟาร์มให้นัก ท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสัมผัสความความ งามตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร...

 • ilovesunshine.net

  แม่เหล็กติดตู้เย็นไดคัท ตัวมาสคอสของการไฟฟ้า EGAT แจ้งให้กับลูกค้าสงเสริมการใช้งานแบบ ประหยัดไฟ

 • ilovesunshine.net

  แม่เหล็กติดตู้เย็นไดคัท ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ป่วย มีแม่เหล็กติด ตู้เย็นมีเบอร์โทรฉุกเฉินให้ ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

 • ilovesunshine.net

  จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2557 เปิดฟาร์มให้นัก ท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสัมผัสความความ งามตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร...

ตารางราคา และจำนวนการผลิตต่อราคาในแต่ละช่วง

Magnet

ผลงานของร้านค้า

Magnet

วิธีทำแม่เหล็กติดตู้เย็น

ใช้รูปถ่าย

 • เลือกรูปถ่ายที่คุณชอบ
 • พิมพ์รูปถ่ายลงบนกระดาษโฟโต้
 • ตัดรูปถ่ายตามขนาดที่ต้องการ
 • ทากาวร้อนหรือกาวตราช้างด้านหลังรูปถ่าย
 • แปะแม่เหล็กกลมด้านหลังรูปถ่าย
 • รอให้กาวแห้งสนิท

ใช้ดินปั้น

 • ปั้นดินเป็นรูปร่างที่ต้องการ
 • รอให้ดินแห้งสนิท
 • ทาสีตามชอบ
 • แปะแม่เหล็กกลมด้านหลัง
 • รอให้กาวแห้งสนิท

ใช้กระดาษ

 • วาดรูปหรือพิมพ์รูปลงบนกระดาษ
 • แปะกระดาษบนแผ่นโฟม
 • ตัดแผ่นโฟมตามรูปร่าง
 • แปะแม่เหล็กกลมด้านหลัง
 • ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบ

ใช้ผ้า

 • ตัดผ้าเป็นรูปร่างที่ต้องการ
 • อัดใยสังเคราะห์ลงในผ้า
 • เย็บผ้าให้เรียบร้อย
 • แปะแม่เหล็กกลมด้านหลัง
 • ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบ